https://igemorzsacskak.blog.hu/media/írás.jpg

Megvallom Jézust? Vallomást, tanúságot teszek róla az életemmel, tetteimmel? Ő megígéri, ha igen, akkor előkészíti a helyet számunkra az Atyai házban!

Sokat szenvedett...értünk...szeretetből és mi hogyan fogadjuk a szenvedést? Ő ismeri szenvedéseinket, megszenteli és egyedül Ő segít azokat szeretetből elhordozni.

mert írva van Lk 6,36 :"Legyetek tehát irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgalmas."

Atyai házába csak akkor fogad be fiaként és leányaként minket Mennyei Atyánk, ha meghalljuk és meg is cselekedjük az Ő akaratát, vagyis:" Úgy szeressétek egymást, amint én szeretlek benneteket!"

Sok bűncselekményt titokban,rejtve követnek el. Éjjel érkezik a tolvaj, mondja a Szentírás. Júdás is éjjel árulja el Mesterét. Az ilyen bűnös azt szeretné, hogy a bűntettéről ne szerezzenek tudomást. Ez is azt bizonyítja, hogy tisztában van azzal,hogy amit elkövetni készül az rossz. Ehhez pedig szükség van arra,hogy kiiktassa azt a kis "riasztó készüléket",amit úgy hívunk,hogy lelkiismeret. A lelkiismeret azon helye a lelkünknek,ahol Istennel találkozunk. Nos, a bűnelkövető ezek szerint Isten elől próbál elmenekülni,elrejtőzni, amikor kiiktatja a lelkiismeretét. Persze sikertelenül. Ha tudná,hogy "szélesvásznú vetítést"nyújt Istennek és a mennyei seregeknek,bizonyára letenne gonosz szándékáról. Isten mindent lát. Ezt sose felejtsük el. S előbb vagy utóbb minden tettünk nyilvánosságra jut ítélőszéke előtt. Viszont arra is gondoljunk,hogy ez az isteni mindentlátás a jótetteknél is jelen van."Atyád,aki lát a rejtekben, megfizet majd neked" Mt 6,4b

Add Uram, hogy ne legyünk tétlenek, add hogy időnket neked adjuk, hogy ne meddő idő legyen életünk ideje, hanem a Te szőlődben töltött gyümölcsöző idő.

Nem csupán hasznos, tevékeny, hanem értékes is. Minden most élt percünk már az örök élet része, add hogy így éljük napjainkat már itt a földön, tudva, hogy életünk a kegyelem idejében telik, hogy majdan a végtelenbe folytatódjék Általad, Veled, Benned örökké.

 Add meg nekünk az állhatatos hit ajándékát, hogy hűségesen kitartsunk a jóban mindhalálig!

Tanítványaival együtt minket is arra buzdít az Úr, hogy még ha fáradtak és kedvetlenek is vagyunk akkor is induljunk el, menjünk és vigyük el az örömhírt azokhoz akikkel ma találkozunk! Amen!

Mária megmutatja nekünk milyen az anyai szív: együtt szenved Fiával, hét tőr járja át szívét, de ott áll és szeret.

Add Uram, hogy nyitott legyen a szívem az együttérzésre, az együtt szenvedésre, hogy meglássam és szeressem a másik emberben az szenvedő Kriszust arcát.

életét, önmagát egészen és teljesen

irgalomra indult irántad!