https://igemorzsacskak.blog.hu/media/írás.jpg

Beengedem Isten angyalát a házamba...a szívembe? És ha igen, akkor hagyom-e szóhoz jutni? Szólj Uram mert hallja a te szolgád! Add hogy ilyen alázatos szívvel hallgassunk és figyeljünk Rád Uram! Adj érző és halló szívet nekünk!

Jézus taníts minket, hogy legyünk szeretetteljesebben együtt az Atyával, úgy amint Te szüntelen egy vagy Vele! Gyermeki ragaszkodásra,rajongásra...tökéletes szeretetre.

 

Isten békéje felülkerekedik gondolataimon, érzéseimen, minden aggodalmat meghalad...minden gondom fölé emelkedik és természetfeletti hatalmas erővel födi el és szakítja szét értelmem mélybe húzó indáit. Értelmemen is felülkerekedik és megőrzi szívemet és elmémet Krisztusban! Milyen hatalmas és csodálatos békesség Isten békéje...így csak Isten békessége oltja szomjamat, csak Istenben nyugszik meg a lelkem (Zsolt 62,2)